תחזוקה וטיפולים אוברלוק יוקי juki 644 / 654

תחזוקה וטיפולים אוברלוק יוקי juki 644 / 654

מומלץ מאוד לטפל במכונת אוברלוק יוקי juki רק אצל משווק מורשה של יוקי Juki בישראל.
מכונת תפירה כמו כלי רכב היא מכשיר מכאני ודורשת טיפול ותחזוקה תקופתי.
מומלץ להקפיד על ניקוי ושימון תכוף ועל שימוש שוטף במכונה.
מכונת תפירה שעומדת ללא שימוש מתייבשת. מומלץ להפעיל ולהשתמש במכונת התפירה לעיתים תכופות.

בעת ביצוע פעולות אחזקה במכונת תפירה כדאי לעיין בהוראות הבטיחות לפני ביצוע פעולות האחזקה.
ניתן לעיין בחובורת ההדרכה בעמוד חוברות הדרכה

החלפת סכין אוברלוק יוקי 644/654

החלפת הסכין העלין

הסכין העליון (חלק נע) עשוי פלדה מיוחדת.
נחליף את הסכין העליון רק כאשר היא ממש ניזוקה למשל כאל היא ניזוקה מתפירה על סיכת סימן.
מומלץ להחליף את הסכין אצל טכנאי מורשה של יוקי Juki

החלפת הסכין התחתון

 1. נוודא שמתג הפעלת המכונה במצב כבוי "0"
 2. ננתק את המכונה מזרם החשמל (הוצאת תקע הרגלית משקע החשמל)
 3. נרים את מחט התפירה למצב העליון ביותר ע"י סיבוב גלגל התנופה
 4. נרים את הסכין העליון למצב הגבוה ביותר
 5. נשחרר את בורג הסכין התחתון ונסיר את הסכין התחתון
 6. נמקם את הסכין החדש במקביל לפלטת התפירה
 7. נהדק את בורג הסכין התחתון

החלפת נורה

החפת נורה במכונת תפירה אוברלוק יוקי Juki 654 / 644

 1. נוודא שהמכונה מנותקת מזרם החשמל ושמתג המונכה במצב כבוי "0"
 2. נבריג את הנורה התקולה החוצה
 3. נחליף את נורה התקולה בנורה חדשה
 4. יש לוודא שהספק הנורה הוא 10W או 15W ו220V/240V

מומלץ לרכוש נורות מתאימות אצל אצל משווק מורשה של יוקי Juki בישראל

החלפת נורה אוברלוק יוקי 644/654
ניקוי ושימון אוברלוק יוקי 644/654

ניקוי ושימון המכונה

 1. נוודא שמתג הפעלת המכונה במצב כבוי "0"
 2. במהלך התפירה נשארות שאריות בד, חוט ומוך באזור המחט והסכינים. נדאג לנקות את השאריות האלו באופן תדיר ע"י שימוש במברשת המסופקת עם המכונה
 3. המכונה דורשת שימון עדין מפעם לפעם כמסומן בחיצים באיור. יש להשתמש אך ורק בשמן לבן מיוחד למכונות תפירה.

ניתן להשיג שמן לבן לשימון מכונת תפירה אצל המשווקים המורשים של יוקי Juki בישראל

תפריט נגישות